Stichting behoud Nationaal Landschap Winterswijk

Waarom is een Stichting voor het behoud van ons Nationaal Landschap nodig?

Winterswijk heeft veel om trots op te zijn. De natuur, het landschap, de kleinschaligheid verdienen onze bescherming.

De gemeente Winterswijk had een standpunt ten aanzien van de energietransitie dat was gestoeld op “het Akkoord van Groenlo” uit 2009. Destijds een prima akkoord, dat was gebaseerd op de toenmalige technische mogelijkheden. De tijden zijn echter veranderd en de techniek heeft enorme vooruitgang geboekt. Dat wat toen vooruitstrevend was, is nu deels achterhaald.

De gemeente Winterswijk heeft in 2017 een meer uitgebreide energievisie ontwikkeld. In de concepten, die tot juni 2017 verschenen, behoorden 12 windturbines van mogelijk 300 meter hoog tot de mogelijkheden. Dat zou een zware aanslag zijn op ons Nationaal Landschap. In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten om een proces te starten, waarin alle belanghebbenden meedenken en meepraten over de mogelijkheden van een meer verantwoorde energie transitie. Deze groep wordt de Energietafel genoemd. Onze stichting is ook vertegenwoordigd in deze werkgroep. De gemeenteraad heeft in juni 2017 ook besloten om voorlopig geen windturbines te willen toestaan in ons buitengebied. In 2022 vindt een evaluatie plaats.

Om dit resultaat te bereiken heeft een aantal inwoners van Winterswijk  zich verenigd in de “Stichting voor het behoud van het “Nationaal Landschap Winterswijk”.  Zij oefent invloed uit door publicaties en door in te spreken in raads- en commissie vergaderingen.
De stichting ondersteunt de energietransitie, en voorziet in de alternatieven voor de inzet van windmolens die ons Nationaal Landschap bedreigen. Bovendien zijn er nog andere nadelen en veel vraagtekens  ten aanzien van het te behalen rendement. Als gevolg van de technische ontwikkelingen heeft de regering haar beleid inmiddels ook aangepast. Het accent is verschoven van windturbines op land naar windturbines op zee, omdat die veel rendabeler zijn dan die op land.

Ondanks het raadsbesluit van juni 2017, zijn er weer pogingen zijn ondernomen om toch de mogelijkheid open te houden van windturbines in ons Nationaal Landschap.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie over onze activiteiten en commentaren op de verschenen visie. Omdat we er nog lang niet zijn, hebben we zoveel mogelijk steun nodig.

U kunt zich bij de stichting aansluiten via deze link. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u ontvangt dan periodiek onze nieuwsbrief per e-mail.

U kunt ook uw vragen achterlaten op deze website.