Amendement PvdA en WB voor intrekken moratorium op windturbines

Tijdens de openbare raadsvergadering op 21 december 2017 hebben PvdA en WB gepoogd het moratorium op windturbines te verwerpen.

Raad stelt Energiemix Winterswijk Energieneutraal 2030 vast
Op 29 juni 2017 heeft de raad de Energievisie Winterswijk vastgesteld. Binnen de kaders van deze energievisie is een ‘passende energiemix’ voor Winterswijk opgesteld. De energiemix bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet leiden tot een energieneutraal Winterswijk in 2030. In een amendement stelde PvdA-fractie en de raadsleden Tannemaat (WB), Van der Meulen (WB) en Van Nijkerken (WB) voor om het in juni vastgestelde moratorium op windturbines in te trekken. Dit amendement werd na hoofdelijke stemming met 11 stemmen tegen en 8 stemmen voor verworpen. Het voorstel voor de Energiemix werd daarna met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
(bron: www.winterswijk.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *