Amendement PvdA en WB voor intrekken moratorium op windturbines

Tijdens de openbare raadsvergadering op 21 december 2017 hebben PvdA en WB gepoogd het moratorium op windturbines te verwerpen. Raad stelt Energiemix Winterswijk Energieneutraal 2030 vast Op 29 juni 2017 heeft de raad de Energievisie Winterswijk vastgesteld. Binnen de kaders van deze energievisie is een ‘passende energiemix’ voor Winterswijk opgesteld. De energiemix bestaat uit een […]

Lees verder