de Energietafel

In de Raadsvergadering van juni 2017 is niet alleen besloten om een moratorium voor windmolens van vijf jaar in te stellen, maar werd tevens overeengekomen een energietafel in te stellen.
Die energietafel is een platform waarin alle maatschappelijke organisaties samen over energietransitie praten en de gemeente adviseren over de invulling daarvan.
Het bestuur van de Stichting heeft zich uiteraard direct aangemeld en heeft sindsdien alle bijeenkomsten bijgewoond en meegewerkt aan het advies dat in de decembervergadering van 2017 aan de gemeenteraad van Winterswijk is aangeboden.
In deze rubriek verzamelen we alle informatie over de energietafel die voor U van belang kan zijn.

Kijk voor meer informatie op onderstaande links:

Overzicht Deelnemers Energietafel

Initiatiefvoorstel Energietafel

Gemeenteraad 21-12-2017 raadsvoorstel Energiemix Winterswijk energieneutraal in 2030

BW nota Energiemix Winterswijk Energieneutraal 2030

Advies van de Energietafel